Hiệu quả từ dự án “Áp dụng Hóa học xanh” tại Việt Nam, kết quả từ PLATO

Được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021, dự án “Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc sử dụng và giảm phát thải các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại” đã đạt được các kết quả chính bao gồm giảm 6,3kg thủy ngân phát thải ra môi trường; loại bỏ được 1.578 tấn nguyên vật liệu sản phẩm chứa POP; hơn 3,6 tấn chất POP nguyên chất; giảm phát thải 1.072 tấn CO2 và giảm sử dụng 7.100kg một số hoá chất độc hại khác như Cr6+, Cu và muối Ni.

Tại hội thảo tổng kết dự án “Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc sử dụng và giảm phát thải các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại” do Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tổ chức ngày 25/1, ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất cho biết: Đây là dự án có đóng góp các kết quả rất quan trọng cho Bộ Công Thương và Cục Hóa chất, góp phần hỗ trợ xây dựng “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”. Bên cạnh đó, ngành hóa chất cũng đang có kế hoạch xây dựng tổ hợp công nghiệp hóa chất nhằm hướng đến quản lý môi trường, quản lý an toàn hóa chất một cách tốt hơn trong thời gian tới.

hội thảo báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc sử dụng và giảm phát thải các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại”

PLATO VIET NAM áp dụng thành công dự án hóa học xanh

Dự án đã hỗ trợ áp dụng hóa học xanh trong ngành sơn và ngành mạ điện; cụ thể tại nhà máy sản xuất của công ty cổ phần Plato Viet Nam có 4 dây chuyền công nghệ mới gồm 1 dây chuyền mạ kẽm kiềm trao Cr3+ thụ động, 1 dây chuyền mạ kẽm kiềm quay Cr3+ thụ động, dây chuyền sơn phủ kẽm và hệ thống thiết bị sản xuất sơn hiệu năng cao. Tổng năng lượng tiết kiệm được là 1.134.000GJ tương đương 42.000 tấn than.

Dự án hóa học xanh Hợp tác giữa tổ chức UNDP, Bộ Công Thương và Công ty cổ phần Plato Viet Nam đã góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi cho việc giới thiệu hóa học xanh và những ứng dụng hóa học xanh cho các ngành sản xuất tại Việt Nam nhằm mục tiêu giảm thiểu việc sử dụng và phát thải các hóa chất thuộc danh mục kiểm soát của Công ước Stockholm (về POPs) và Công ước Minamata (về thủy ngân).

Xem thêm:

> MẠ GEOMET – Sơn phủ vảy kẽm

> MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN

 

Tags: , , , ,

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Bình luận facebook