PLATO VIET NAM

Sơn vảy kẽm (Mạ Geomet): Lịch sử và ứng dụng

Sơn vảy kẽm (Mạ Geomet): Lịch sử và ứng dụng

Kể từ khi bắt đầu được hình thành từ những năm 1970s, sơn vảy kẽm đã được phát triển trong nhiều năm trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp. Trong ngành công nghiệp ô tô, hệ thống vảy kẽm và lớp mạ kẽm-niken mạ kẽm đã đặc biệt chứng minh bản thân và cho đến nay là những phương pháp phủ hàng đầu được …

Mạ Kẽm thụ động Cr3+: Dây chuyền hiện đại ở Plato Viet Nam

Mạ Kẽm thụ động Cr3+: Dây chuyền hiện đại ở Plato Viet Nam

Mạ kẽm thụ động Cr+3 được xem là công nghệ xi mạ kẽm tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay, được dùng rộng rãi để xuất khẩu ra các nước G7. Ưu điểm của Mạ kẽm điện phân thụ động Cr3+: Ưu điêm nổi bật của cả hóa chất xi mạ này là mang đến sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe con …

Hiệu quả từ dự án “Áp dụng Hóa học xanh” tại Việt Nam, kết quả từ PLATO

Hiệu quả từ dự án “Áp dụng Hóa học xanh” tại Việt Nam, kết quả từ PLATO

Được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021, dự án “Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc sử dụng và giảm phát thải các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại” đã đạt được các kết quả chính bao gồm giảm 6,3kg thủy ngân phát thải ra môi …