Tầm Nhìn, Sứ Mệnh & Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Tại Công ty cổ phần PLATO, mục tiêu và chính sách của chúng tôi là tập trung nỗ lực đầu tư vào các công nghệ tiên tiến sẽ là tiền đề cho cách mạng hóa các công nghệ bề mặt và các sản phẩm cơ khí. Tầm nhìn chiến lược của chúng tôi là phát triển công nghệ hoàn thiện bề mặt mới  tạo ra các sản phẩm hiệu suất cao hơn, độ bền lâu dài hơn với tính khả thi nhiều hơn.

Chiến lược của phòng Nghiên cứu & Phát triển của Công ty cổ phần Plato là luôn tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm và khám phá các phương pháp kỹ thuật mới trong thời gian ngắn nhất để đáp ứng tích cực với các nhu cầu và yêu cầu luôn thay đổi của xã hội. Bên cạnh đó, Plato vẫn luôn hướng tới việc đảm bảo tính chất bền vững, an toàn và giảm đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, kiểm soát chất thải, thúc đẩy các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.

Chúng tôi cam kết duy trì hệ thống sản xuất bảo vệ môi trường bằng các công nghệ sản xuất và xử lý tốt nhất hiện có. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty xanh trong sản xuất sản phẩm cơ khí và xử lý bề mặt.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CON NGƯỜI LÀ CỐT YẾU: Triết lý của chúng tôi là đầu tư vào con người, quan niệm rằng con người là nguồn lực lớn nhất của công ty. Những nhân viên tận tụy, giàu năng lực sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Vì vậy, với con người chúng tôi luôn ghi nhận và tôn trọng những đóng góp của mọi thành viên. Nguồn nhân lực cũng là nền tảng để đặt ra các triết lý và nguyên tắc hành động của chúng tôi.

Trau Dồi: Ý thức rèn luyện bản thân một cách tự giác, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực bản thân, kiến trức và hiểu biết để nâng tầm chât lượng làm việc và hiệu quả hoạt động toàn nhà máy. Trách Nhiệm: Lòng nhiệt huyết đối với việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tận tâm của từng thành viên trong mọi công việc và hành động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Sáng Tạo: Luôn đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động nhằm tạo ra các giá trị mới bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng. Mỗi khó khăn đều là một cơ hội. Trong thế giới đa chiều, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm những quan điểm mới, không ngừng học hỏi và vượt qua những thử thách không tưởng. Hiệu Quả: Luôn lấy hiệu quả là thước đo giá trị chính xác nhất của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, cũng như hoạt động xã hội của tập đoàn. Luôn đặt ra các mục tiêu, các KPI để hướng nâng cao hơn nữa năng suất làm việc
Đoàn Kết: Trong bất kỳ hoàn cảnh, mọi thành viên trong Plato luôn đồng lòng, chung sức gánh vác khó khăn và trách nhiệm, chia sẻ thành công vì sự phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng. Thấu hiểu giá trị của tinh thần chia sẻ, động viên, khuyến khích, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung. Văn Hóa – Môi Trường: Cung cấp một nơi làm việc thoải mái gắn bó, đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, thân thiện với môi trường, hòa đồng. Thúc đẩy hình thành xây dựng một văn hóa công ty xuyên suốt, đặc trưng và tiến bộ.