Trang Chủ

Mạ Kẽm Trắng

Tên sản phẩm : Thân Bánh Xe


Lớp mạ : FISGO


Lớp mạ tạo ra lớp bảo vệ bền chắc cho chất


nền. Lớp phủ vẩy kẽm với khả năng chống ăn


mòn tuyệt vời, Lên tới 2000h test muối

Tên sản phẩm : Tấm Lóp Nền


Lớp mạ : FISGO


Lớp mạ tạo ra lớp bảo vệ bền chắc cho chất


nền. Lớp phủ vẩy kẽm với khả năng chống ăn


mòn tuyệt vời, Lên tới 2000h test muối

Tên sản phẩm : Chi tiết máy


Lớp mạ : FISGO


Lớp mạ tạo ra lớp bảo vệ bền chắc cho chất


nền. Lớp phủ vẩy kẽm với khả năng chống ăn


mòn tuyệt vời, Lên tới 2000h test muối

Mạ Kẽm Đen

Tên sản phẩm : Đai Ốc, Ê cu


Lớp mạ : Lớp phủ vẩy kẽm


Bề mặt kim loại được phủ một lớp màu theo


yêu cầu và qua một lớp thụ động crom để


bảo vệ lớp nhuộm màu bên ngoài.Khả năng


chống ăn mòn lên tới hơn 2000 giờ phun muối

Tên sản phẩm : Tấm Lóp Nền


Lớp mạ : Lớp phủ vẩy kẽm


Bề mặt kim loại được phủ một lớp màu theo


yêu cầu và qua một lớp thụ động crom để


bảo vệ lớp nhuộm màu bên ngoài.Khả năng


chống ăn mòn lên tới hơn 2000 giờ phun muối

Mạ Kẽm 7 Màu

Tên sản phẩm : Chi tiết máy


Lớp mạ : Mạ Kẽm


Lớp màng thụ động gắn chắc với bề mặt xi


mạ kẽm, màng này có độ xốp cao nên dễ nhuộm


màu hoặc bám sơn tốt hơn.Với lớp Mạ Kẽm


ánh xanh, ánh vàng, bảy màu thụ động Cr3+.

Tên sản phẩm : Tấm Chống Nền


Lớp mạ : Mạ Kẽm


Lớp màng thụ động gắn chắc với bề mặt xi


mạ kẽm, màng này có độ xốp cao nên dễ nhuộm


màu hoặc bám sơn tốt hơn.Với lớp Mạ Kẽm


ánh xanh, ánh vàng, bảy màu thụ động Cr3+.

CÔNG TY CỔ PHẦN PLATO VIET NAM


Mã số thuế: 4600767005


Địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên


TEL (+84)02083563647


Fax (+84)02083563647