Trang Chủ

Mạ Niken Bóng

Tên sản phẩm : Chi tiết máy


Lớp mạ : Mạ Ni trên Kim Loại


Lớp mạ Niken bóng có khả năng phản xạ gương ánh


sáng trông thấy.Lớp mạ chống ăn mòn tốt do


tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài

Tên sản phẩm : Chi tiết máy


Lớp mạ : Mạ Ni trên Kim Loại


Lớp mạ Niken bóng có khả năng phản xạ gương ánh


sáng trông thấy.Lớp mạ chống ăn mòn tốt do


tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài

Tên sản phẩm : Chi tiết máy


Lớp mạ : Mạ Ni trên Kim Loại


Lớp mạ Niken bóng có khả năng phản xạ gương ánh


sáng trông thấy.Lớp mạ chống ăn mòn tốt do


tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài

Mạ Niken Mờ

Tên sản phẩm : Chi tiết máy


Lớp mạ : Mạ Ni trên Kim Loại


Lớp mạ niken tạo ra một bề mặt mờ đều không phản xạ


gương ánh sáng,với công nghệ hiện đại tạo ra lớp mạ


với cấp độ dẻo cao, chống ăn mòn, và độ cứng lớp mạ.

Tên sản phẩm : Chi tiết máy


Lớp mạ : Mạ Ni trên Kim Loại


Lớp mạ niken tạo ra một bề mặt mờ đều không phản xạ


gương ánh sáng,với công nghệ hiện đại tạo ra lớp mạ


với cấp độ dẻo cao, chống ăn mòn, và độ cứng lớp mạ.

CÔNG TY CỔ PHẦN PLATO VIET NAM


Mã số thuế: 4600767005


Địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên


TEL (+84)02083563647


Fax (+84)02083563647