Trang Chủ

Mạ đồng đỏ

Tên sản phẩm : Đai Ốc, Ê cu


Lớp mạ : Mạ đồng đỏ


Công nghệ mạ đồng giúp tăng độ bám lên bề mặt


vật mạ,làm tăng độ bền và độ bóng cho sản phẩm


tăng khả năng chống oxy hóa của lớp mạ trên sản phẩm.

Tên sản phẩm : Thân Loa


Lớp mạ : Mạ đồng đỏ


Công nghệ mạ đồng giúp tăng độ bám lên bề mặt


vật mạ,làm tăng độ bền và độ bóng cho sản phẩm


tăng khả năng chống oxy hóa của lớp mạ trên sản phẩm.

Tên sản phẩm : Chi Tiết Máy


Lớp mạ : Mạ đồng đỏ


Công nghệ mạ đồng giúp tăng độ bám lên bề mặt


vật mạ,làm tăng độ bền và độ bóng cho sản phẩm


tăng khả năng chống oxy hóa của lớp mạ trên sản phẩm.

Mạ Đồng Vàng

Tên sản phẩm : Sản phẩm Nội Thất


Lớp mạ : Mạ Đồng Vàng


Với lớp mạ phủ đều, bóng, có tính thẩm mỹ cao


Mang lại vẻ Sáng Bóng, Hoàn Hảo cho sản phẩm.


Chống Mài Mòn, Oxy Hóa tuyệt vời

Tên sản phẩm : Sản phẩm Nội Thất


Lớp mạ : Mạ Đồng Vàng


Với lớp mạ phủ đều, bóng, có tính thẩm mỹ cao


Mang lại vẻ Sáng Bóng, Hoàn Hảo cho sản phẩm.


Chống Mài Mòn, Oxy Hóa tuyệt vời

CÔNG TY CỔ PHẦN PLATO VIET NAM


Mã số thuế: 4600767005


Địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên


TEL (+84)2083563647


Fax (+84)2083563647