Trang Chủ

CÔNG TY CỔ PHẦN PLATO VIET NAM

Mã số thuế: 4600767005

Địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TEL (+84)0978552264

Fax (+84)02083563647