Liên hệ

LIÊN HỆ

Công ty cổ phần Plato Viet Nam

Địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 22211123

Email: cskh@platovietnam.com

Website: platovietnam.com